Κάνε μια ευχή

euxi-ανεκδοτα
Ένα αστέρι πέφτει. κάνε μια ευχή…