Θα το καταστρέψεις – Γρίφος

2

Θα το καταστρέψεις – Γρίφος


Τι είναι τόσο ευαίσθητο που εάν πεις το ονομά του θα το καταστρέψεις;