Η μοναδική ερώτηση – Σπαζοκεφαλιά

2

Η μοναδική ερώτηση – Σπαζοκεφαλιά


Ποιά είναι η μοναδική ερώτηση στην οποία δεν μπορείς να απαντήσεις : “Ναι”;