Ελληνικές παροιμίες από Ξ

ελληνικες παροιμιες ξ

Ελληνικές παροιμίες από Ξ

  • Ξένος ὢν ἀκολούθει τοῖς ἐπιχωρίοις νόμοις. (Όταν είσαι ξένος ν’ ακολουθείς τους νόμους της χώρας που σε φιλοξενεί.)
  • Ξίφος τιτρώσκει σῶμα, τὸν δὲ νοῦν λόγος. (Το ξίφος πληγώνει το σώμα, τον νού ο λόγος.)
  • Ξύδι χάρισμα, γλυκό σαν μέλι.
  • Ξύλον αγκύλον ουδέποτ’ ορθόν.
  • Ξυπνήσανε τα τούβλα και σφυράνε από τις τρύπες.

πηγή