Ελληνικές παροιμίες από Ι

Ελληνικές παροιμίες από Ι

Ελληνικές παροιμίες από Ι

  • Ίδιο πρόσωπο έρχεται, ίδιο μαντάτο φέρνει.
  • Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.
  • Ιδού ο νυμφίος έρχεται.
  • Ιησούς Χριστός νικά κι όλα τα κακά σκορπά.
  • Ιμάτιον Αντισθένους. (Λέγεται για κάποιον που καμαρώνει φιλάρεσκα για την δήθεν ταπεινοσύνη του.)
  • Ίτε παίδες Ελλήνων. Εμπρός, παιδιά των Ελλήνων. Φράση από τον Αισχύλο (Πέρσες, 402: «Ω παίδες Ελλήνων, ίτε»).
  • Ιστορίες για αγρίους είναι αυτά που μου λες..
  • Ίσταται επί ξυρού ακμής.

πηγή