Αυτός που το φτιάχνει δεν το χρειάζεται

Αυτός που το φτιάχνει δεν το χρειάζεται


Αυτός που το φτιάχνει δεν το χρειάζεται.

Αυτός που το αγοράζει δεν το έχει ανάγκη.

Αυτός που το χρησιμοποιεί δεν το βλέπει.

Τι είναι;