Ο σεισμός

Έγινε ένας σεισμός σε ένα χωριό και ο υπουργός μαζί με μια επιτροπή το επισκέπτονται για να διαπιστώσουν την έκταση των ζημιών. Οι χωρικοί πηγαίνουν στην επιτροπή και αναφέρουν τις ζημιές που έχουν υποστεί οι περιουσίες τους. Στο τέλος μένει ένας χωρικός που διστάζει να πλησιάσει την επιτροπή. Ο υπουργός πηγαίνει κοντά του και τον […]

δείτε το