Οι μπασίστες

Τι χρησιμοποιούν οι μπασίστες για αντισύλληψη;

δείτε το