Εδώ δεν κάνουμε εκπτώσεις στο γέλιο! 

Δημοφιλή ανέκδοτα