Εδώ δεν κάνουμε εκπτώσεις στο γέλιο! 

Γελάστε με τα πιο αστεία ανέκδοτα!