Βασιλιάς των δάκων

Πως ονομάζεται ο Βασιλιάς των δάκων;

Αρχιδάκος.